MİHBİR'in ON ALTINCI TOPLANTISI

Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliğinin on altıncı toplantısı 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında ATGV Antalya tesislerinde yapılacaktır. Toplantının konusu 7101 sayılı Kanun'la değişik İİK'nın konkordato hükümlerinin değerlendirilmesine ayrılmıştır. Toplantı programı ilerleyen günlerde sitemizde ilan edilecektir. 

Ana Sayfa Tüm Haberler

Duyurular