“Die Form ist die geschworene Feindin der Willkür, die Zwillingsschwester der Freiheit.” 
Rudolf von Jhering
Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, zweiter Teil, zweite Abteilung (Leibzig: Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1858), S. 471.

“Şekil keyfiliğin can düşmanı, hürriyetin ikiz kardeşidir.”
Rudolf von Jhering
Roma Hukukunun Ruhu ve Gelişmesindeki Çeşitli Aşamalar,
2. Kitap, İkinci Cilt (Leibzig: Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1858), s. 471.Resmî bir boyutu bulunmayan Türk Medenî Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Sitesi, bu alandaki üniversite mensuplarının ilgi, katkı ve desteği ile sürdürülmektedir. Görüş, öneri ve isteklerinizi Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel’e "mihbir@medeniusul.org" adresine göndererek iletebilirsiniz.

Sitemizin Akademik ve Kaynaklar bölümünde bulunan bilgilerinizde eksik veya yanlış bilgi varsa yahut bilgilerinizde herhangi bir güncelleme yapılmasını istiyorsanız özellikle bu hususu mailinizde belirterek ekteki öğretim üyesi bilgi formunu doldurup gönderebilirsiniz. Öğretim Elemanı Bilgi Formu için tıklayınız

26.1.2024 00:00
Armağan içn yazı kabul süresi uzatılmıştır.


Duyurular