2003 (1-3 Ekim / Eskişehir)

II. MEDENİ USUL VE İCRA - İFLAS HUKUKÇULARI TOPLANTISI

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Nüvit GEREK
Prof. Dr. Engin ATAÇ 
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
 
I. OTURUM
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununda
Değişiklik Tasarısına Göre İstinaf Derecesi
Doç. Dr. Halûk KONURALP
 
II. OTURUM
2000-2003 Yılları Arasında Yayımlanan
Yargıtay'ın Medenî Usûl Hukukuna İlişkin
Kararlarının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ali Cem BUDAK
 
III. OTURUM
2000-2003 Yıllarında Yayımlanan
Yargıtay'ın İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin
Kararlarının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI
Duyurular