2015 (8-9 Ekim / Antalya)

 

XIII. Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı

“Yeniden Yapılandırılması Gereken Bir Kurum Olarak İflas ve Konkordatonun İşlememesinin Sebepleri”

(8-9 Ekim Antalya)


1.              GÜN (08.10.2015 Cuma)

09.15-10.00         Açılış Konuşmaları

10.00-10.30        Prof. Dr. Ali Cem Budak / Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel: İsviçre İcra ve İflas Kanunu'ndaki İflas, Konkordato ve Tasarrufun İptali Davasına İlişkin Son Değişiklikler

10.30-11.00        Yrd. Doç. Dr. Mert Namlı: İflasta Uyarı Mekanizmaları

11.00-11.30        Kahve Arası

11.30-12.00        Doç. Dr. Cumhur Rüzgaresen: İflas Sebepleri

12.00-12.30        Doç. Dr. Ahmet Başözen: Müflisin Tasarruf Yetkisine İlişkin Bazı Düşünceler

12.30-14.30        Öğle Yemeği

14.30-15.00        Prof. Dr. Adnan Deynekli: İflasta Adi ve Rehinli Alacakların Sırası Üzerine Bir Değerlendirme

15.00-15.30        Doç. Dr. Güray Erdönmez: İflasta Alacaklılar Toplanması

15.30-16.00        Kahve Arası

16.00-...             Tartışmalar

2.              GÜN (09.10.2015 Cumartesi)

09.30- 10.00       Prof. Dr. Süha Tanrıver: İflas Dışı Adi Konkordatoya İlişkin Temel Problemler ve Çözüm Arayışları

10.00-10.30        Doç. Dr. Serdar Kale: İflas İçi Adi Konkordatoya İlişkin Bazı Sorunlar

10.30-11.00        Kahve Arası

11.00-11.30        Cemal Fazıl Karakaş(YHGK): Yargılama Süreci ve İflas

11.30-12.00        Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz: İcra ve İflas Hukukunda Yeniden Yapılandırma

12.00-13.00        Tartışmalar

13.00-14.30        Öğle Yemeği

14.30-...             Kapalı Oturum 

Duyurular