2007 (19-20 Ekim / Çeşme)

VI. MEDENİ USUL VE İCRA - İFLAS HUKUKÇULARI TOPLANTISI

I. OTURUM
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
 
Genel Olarak Kanun Yolu Üzerine Düşünceler
Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM
                         
Almanya’da 2000 yılı Değişiklikleri Çerçevesinde
Yeni Kanun Yolu Sistemi
Prof. Dr. Peter GILLES
                         
Hukuk Davalarında Yargıtay ve İstinaf İlişkisi
Hakkı DİNÇ
(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı)
                       
 II. OTURUM
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Süha TANRIVER
 
İstinaf Sebepleri ve İlk Derece Mahkemesinde
Hatalı Vakıa Tespitleri

Prof. Dr. Kamil YILDIRIM
                          
İstinafta Kamu Düzeni Kavramı
Doç. Dr. Halûk KONURALP
                          
Yeni Kanun Yolu Sisteminde Temyiz
Doç. Dr. Sema TAŞPINAR  AYVAZ
                          
III. OTURUM
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ
 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı’nın Tanıtımı
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Duyurular