2013 (5-7 Ekim / Gaziantep)

XI. Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı
"YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HMK UYGULAMASI"
(4-7 Ekim Gaziantep)5 Ekim 2013 Cumartesi

 

5 Ekim Cumartesi
09.30 – 10.00: Açılış Konuşmaları

BİRİNCİ OTURUM: 

10.00 – 10.30                          Doç. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz: Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMKnın Zaman İtibarıyla Uygulanması

10.30 -11.00                            Doç. Dr. Adnan Deynekli: HUMK Dönemindeki İçtihadı Birleştirme Kararlarının HMK Döneminde Uygulanabilirliği 

11.00 -11.15                            Kahve Arası

11.15 – 11.45                          Doç. Dr. Mine Akkan : Güncel Yargıtay Kararları Işığında Mahkemelerin Görevi 

11.45 – 12.15                          Murat Yavaş: Güncel Yargıtay Kararları Işığında Görevli Mahkeme ve İhtiyati Haciz 

12.15 – 12.45                          Doç. Dr. Mustafa Özbek: Güncel Yargıtay Kararları Işığında Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı

12.45 – 13.15                          Tartışmalar

13.15 – 14.30                          Öğle Yemeği

İKİNCİ OTURUM

14.30 – 15.00                          Doç. Dr. İbrahim Aşık: Güncel Yargıtay Kararları Işığında Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları

15.00 – 15.30                          Doç. Dr. Gökçen Topuz: Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMKnın Kısmi Davaya İlişkin Düzenlemesi

15.30 – 16.00                          Doç. Dr. Güray Erdönmez: Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMK m.209a İlişkin Uygulama

16.00 – 16.15                          Kahve Arası

16.15 – 16.45                          Doç Dr. Ahmet Başözen: Güncel Yargıtay Kararları Işığında İhtiyati Tedbirlere İlişkin Uygulama

16.45 – 17.15                          Doç. Dr. Ali Yeşilırmak: Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMKnın Tahkim Hükümlerinin Değerlendirilmesi

17.15 – 17.45                          Y. 2. HD Üyesi Mustafa Ateş: Yargıtayın HMKya İlişkin Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Güncel Yargıtay Kararları Işığında Hukuka Aykırı Delillere İlişkin Uygulama

17.45 – 18.15                          Tartışmalar

6 Ekim 2013 Pazar

Üçüncü Oturum (Kapalı Oturum)

10.00 – 11.00                          Toplantının Değerlendirilmesi, Bir Sonraki Toplantı Hakkında Fikir Alış Verişi ve Kapanış

 

Duyurular