2005 (30 Eylül - 1 Ekim / Ankara)

IV. MEDENİ USUL VE İCRA - İFLAS HUKUKÇULARI TOPLANTISI

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
(Organizasyon Komitesi Başkanı)
Niyazi GÜNEY
(Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü)
 
I. OTURUM
"Medeni Usûl Hukukunda Çekişmesiz Yargı"
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Yavuz ALANGOYA
 
Alman Hukukunda Çekişmesiz Yargı
Prof. Dr. Kamil YILDIRIM

Avusturya Hukukunda Çekişmesiz Yargı
Yrd. Doç. Dr. Murat ATALI
 
II. OTURUM

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Baki KURU

İsviçre Hukukunda Çekişmesiz Yargıya
İlişkin Düşünceler
Prof. Dr. Yavuz ALANGOYA
 
Türk Hukukunda Çekişmesiz Yargı
Doç. Dr. Ali Cem BUDAK
 
III. OTURUM

Oturum Başkanı
Mustafa OSKAY
(Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı)


İİK'da İcra Hukukuna İlişkin Değişikliklerin
Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
 
İİK'da İflâs Hukukuna İlişkin Değişikliklerin
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Oğuz ATALAY
Duyurular