2017 (6-7 Ekim/Antalya)

XV. Türk Medeni Usul Ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı

"HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE İSTİNAF"
( ANTALYA, 6-7 Ekim 2017
)

 

 

BİRİNCİ GÜN: 6 Ekim Cuma

9.30- 10.30 :   Açılış Konuşmaları

 Birinci Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım

10.30-11.00:   Prof. Dr. Nevhis DEREN YILDIRIM: “İstinafa Başvuru Şartları”

11.00-11.20:   Kahve Arası

11.20-11.50:   Nevzat BOZTAŞ :  “İstinafta Ön İnceleme Aşaması”

11.50- 12.30:  Tartışmalar

12.30-  14.30: Öğle Yemeği


İkinci Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şanal Görgün

14.30-15.00:   Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES: “İstinaf İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar”

15.00-15.30:   Yrd. Doç. Dr. Tolga AKKAYA: "İstinaf İncelemesi Sonucunda İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması ve Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesi" 

15.30-16.10:   Tartışmalar

16.10-16.30:   Kahve Arası


Üçüncü Oturum:

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Arslan

16.30-17.00:   Prof. Dr. Kamil YILDIRIM: “İstinafta Delillerin Değerlendirilmesi Hakkında Düşünceler”

17.00-17.30:  Doç. Dr. Murat YAVAŞ: “  Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Medeni Usul Hukukunda Temyiz”

17.30-17.50:  Kahve Arası

17.50-18.30: Tartışmalar

 

İKİNCİ GÜN: 7 Ekim Cumartesi

Birinci Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevhis Deren Yıldırım

10.00-10.30: Prof. Dr. Ali Cem BUDAK: “1879 Tarihli Medeni Usul Kanunu’nda İstinaf”

10.30-11.00: Yrd. Doç. Dr. Barış TORAMAN: "Fransız Hukukundaki İstinaf Modeli " 

11.00-11.20:   Kahve Arası

11.20- 12.00: Tartışmalar

12.00- 13.30: Öğle Yemeği


İkinci Oturum (Kapalı Oturum)

13.30- …

 

 

 

 

Duyurular