2010 (15-16 Ekim / Ankara)

                                              IX. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı
                                                            (Ankara / 15-16 Ekim 2010)
                                               “HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK”


15 Ekim 2010 Cuma
I. OTURUM

-Arabuluculuk Tekniklerinin Tahkimde Kullanılması
Dr. Christoph LIEBSCHER
(Avusturya/Viyana)
-İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Taslağı
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
(Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
II. OTURUM
-Anayasal Hürriyetler ve Medenî Usûl Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK
(Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
-Kurumsal Arabuluculuk Kurallarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK
(Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

16 Ekim 2010 Cumartesi
III. OTURUM

-Arabuluculuk ve Hukuk Devleti
Prof. Dr. Hanns PRÜTTING
(Almanya/Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
-Almanya’da Mahkeme İçi Arabuluculuktaki Gelişmeler
Prof. Dr. Burkard HESS
(Almanya/Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ÖZEL(KAPALI) OTURUM

Duyurular