2006 (8-9 Eylül / Ankara)

V. MEDENİ USUL VE İCRA - İFLAS HUKUKÇULARI TOPLANTISI

I. OTURUM

Oturum Başkanı
Ünsal TOKER

Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı'nın Tanıtımı
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
 

Medenî Usûl Hukukunun Amacı ve Sosyal Karakteri Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısının Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Yavuz ALANGOYA
 
II. OTURUM
Oturum Başkanı
Yurdaer ÖZDİLEK
 
Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı Hakkında Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Baki KURU
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısına Katkı
Prof. Dr. Bilge UMAR
 
III. OTURUM
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı Üzerine Bazı Notlar
Prof. Dr. Ejder YILMAZ 
 
 IV. OTURUM
Tasarı Üzerine Genel Tartışma ve Değerlendirme

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Duyurular