2009 (9-10 Ekim / Abant)

VIII. MEDENİ USUL VE İCRA - İFLAS HUKUKÇULARI TOPLANTISI

1. GÜN – 9 EKİM 2009 Cuma 

I. OTURUM

Alman Aciz (Küllî Takip) Hukuku – İflas Hukukuna Nazaran Önemli Değişiklikler ve Uygulamada Gerçekleştirilmesi
(Das deutsche Insolvenzrecht – Wichtige Änderungen gegenüber dem Konkursrecht und Bewährung in der Praxis)
Prof. Dr. Wolf-Dietrich WALKER
(Almanya/Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Etkin Bir İyileştirme Usulü İçin Yöntemler: Türk Hukukunun Revizyonu Açısından İsviçre Hukuku Hakkında Rapor
(Wege zu einem effizienten Sanierungsverfahren: Bericht zum schweizerischen Recht im Hinblick auf die Revision des türkischen Rechts)
Prof. Dr. Isaak MEIER
(İsviçre/Zürih Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

II. OTURUM
İflâsın Ertelenmesi Kurumuna Eleştirel Bir Bakış
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
(Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
İflâs Sistemimiz Neden İflâs Etti?
Prof. Dr. Oğuz ATALAY
(Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 
2. GÜN – 10 EKİM 2009 Cumartesi

I. OTURUM
İflâs Dışı Âdi Konkordatoya İlişkin Güncel Bazı Sorunlar ve Değerlendirmeler
Prof. Dr. Süha TANRIVER
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

II. OTURUM
Milletlerarası Aciz (Küllî Takip) Hukukunun Durumu ve Sorunları
Stand und Probleme des Internationalen Insolvenzrechts
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GOTTWALD
(Almanya/Regensburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

III. OTURUM 
Noterliğin Güncel Sorunları ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler
Oturum Başkanı: Hasan YENİ (Türkiye Noterler Birliği Başkanı)
Almanya’da Noterlik Alanındaki Güncel Gelişmeler
(Aktuelle Entwicklungen des Notariats in Deutschland)
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GOTTWALD
İsviçre Noterlik Hukuku: Birleştirilmiş Özel Hukuk, Usûl Hukuku ve Avukatlık Hukuku İçinde Kantonal Çeşitlilikten Bir Kalıntı
(Schweizerisches Notariatsrecht: Ein Rest von kantonaler Vielfalt im vereinheitlichten Privat-, Prozess- und Anwaltsrecht)
Prof. Dr. Isaak MEIER

Almanya’da Noterlik Kurumu
(Das Notarwesen in Deutschland)
Prof. Dr. Wolf-Dietrich WALKER

Noterlik Kanunu Tasarısı Işığında Noterlik Mesleğine Giriş
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

İşlevleri İtibariyle Noterlik Kurumuna Bir Bakış
Prof. Dr. Süha TANRIVER
Duyurular