2004 (1-3 Ekim / Eskişehir)

III. MEDENİ USUL VE İCRA - İFLAS HUKUKÇULARI TOPLANTISI

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof. Dr. Nüvit GEREK
Prof. Dr. Engin ATAÇ
 
I.OTURUM
Türk ve Alman Hukukunda Bilirkişilik
Doç. Dr. Seyithan DELİDUMAN

Fransız Hukukunda Bilirkişilik
Doç. Dr. Halûk KONURALP
 

II. OTURUM
Bilirkişinin Sorumluluğu
Prof. Dr. Süha TANRIVER

III. OTURUM
İflâsın Ertelenmesi
Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES
Duyurular