2002 (9-10 Kasım / Eskişehir)

I. MEDENİ USUL VE İCRA - İFLAS HUKUKÇULARI TOPLANTISI

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof.Dr. Nüvit GEREK
Prof.Dr. Engin ATAÇ 
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ
 
I. OTURUM
Türk Medenî Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri İle Kişiler Hukuku
Hükümlerinin Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Açısından
Değerlendirilmesi 
Doç.Dr. Halûk KONURALP /Doç.Dr. Erdal TERCAN
 
II. OTURUM
Türk Medenî Kanunu'nda Aile Hukuku Mal Rejimlerine İlişkin
Hükümlerin Takip Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi 
Doç.Dr. Oğuz ATALAY

Medenî Kanun'un Aile Hukuku Alanında Getirdiği Değişikliklerin
Medenî Usul Hukuku Bakımından Düşündürdükleri 
Doç.Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN

Yeni Medenî Kanun'un Mirasa İlişkin Hükümlerde Getirmiş
Olduğu Değişikliklerin Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Açısından Etkilerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi 
Doç.Dr. Süha TANRIVER
 
III. OTURUM
Türk Medenî Kanunu'nun Eşya Hukuku Hükümlerinin Medenî
Usul ve İcra ve İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi..
Doç.Dr. Ömer ULUKAPI
Duyurular