2014 (18-19 Ekim / Isparta)

XII. Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı

" HMK ÇERÇEVESİNDE YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER "

(18-19 Ekim Isparta)

1. Gün:  18 Ekim Cumartesi

1. OTURUM

9.30-10.00: Yrd. Doç. Dr. Nedim Meriç, Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf ve Taleple Bağlılık İlkesinin Kapsamı ve Bazı Güncel Kararların Değerlendirilmesi

10.00-10.30: Yrd. Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca, Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesinin Sınırlandırılması

10.30-11.00: Kahve Arası

2. OTURUM

11.00-11.30: Yrd. Doç. Dr. Varol Karaaslan, Hâkimin Tarafsızlığı İlkesi İle Davayı Aydınlatma Ödevi Arasındaki İlişki

11.30-12.00: Yrd. Doç. Dr. Aziz Serkan Arslan, Doğrudanlık İlkesi

12.00-14.00: Öğle Yemeği

3. OTURUM

14.00-14.30: Doç. Dr. Seda Özmumcu, Resen Araştırma İlkesi

14.30-15.00: Doç. Dr. Cumhur Rüzgaresen, Usul Ekonomisi İlkesinin İhlaline Karşı Başvuru Yolları

15.00-15.30: Kahve Arası

4. OTURUM

15.30-16.00: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ermenek, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yargılama Giderlerine İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Bazı Güncel Sorunlar ve Usul Ekonomisi İlkesi 

16.00-18.00:Tartışmalar 

2. Gün: 19 Ekim Pazar

5. OTURUM

10.00-10.30: 
Prof. Dr. İbrahim Ercan, Boşanma Davalarına Hakim Olan İlkeler

10.30- 11.00: Prof. Dr. Recep Akcan, Hakimin Vasıfları

11.00-11.15: Tartışmalar

11.15-11.30: Kahve Arası

6. OTURUM 
(Kapalı Oturum)

11.30-12.30: 

Toplantının Değerlendirilmesi, Bir Sonraki Toplantı Hakkında Fikir Alış Verişi ve Kapanış

 

Duyurular