2018 ( 4-7 Ekim/Antalya)


XVI. Türk Medeni Usul Ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı

"7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato"
( ANTALYA, 4-7 Ekim 2018
 )


BİRİNCİ GÜN: 5 Ekim Cuma

9.30- 10.30 :    Açılış Konuşmaları 

Birinci Oturum 

10.30-11.00:   Hakim Dr. Cemal Fazıl Karakaş: “Konkordato Başvurusu ve Başvuruya Eklenecek Belgeler

11.00-11.30:    Doç. Dr. Serhat Sarısözen: “Konkordatoda Geçici ve Kesin Mühlet

11.30-12.10:    Tartışmalar 

12.10- 14.00: Öğle Yemeği

İkinci Oturum

14.00-14.30:    Prof. Dr. Oğuz Atalay: “Konkordato Projesinin Hazırlanması

14.30-15.00:    Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan:“Konkordatoda Alacaklılar Kurulu

15.00 -15.30: Kahve Arası

15.30-16.00:   Prof. Dr. Adnan Deynekli: “Konkordatoda Kamu Alacaklarının Durumu

16.00-16.40: Tartışmalar

Üçüncü Oturum:

16.40-17.10:   Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez tarafından 7171 sayılı Kanun’la Getirilen Konkordato Hükümleri Üzerine Genel Değerlendirme

 

İKİNCİ GÜN: 6 Ekim Cumartesi

Birinci Oturum

10.00-10.30:  Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz : “Konkordatonun Tamamen Feshi”            

 

10.30-11.00: Dr. Öğr. Üy. Barış TORAMAN: “Konkordato Müessesesi Hakkında 7101 sayılı Kanunla Getirilen Yeniliklerin Kanun Yollarına İlişkin Hükümleri Bakımından Değerlendirilmesi” 

 

11.00-11.20:    Kahve Arası

11.20- 12.00: Tartışmalar

12.00- 13.30: Öğle Yemeği

İkinci Oturum (Kapalı Oturum)

13.30-


Duyurular