2019 ( 4-5 Ekim/Antalya)

 

XVII. Türk Medeni Usul Ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı

“Özel Mahkemeler ve Özel Mahkemelerdeki Yargılama Usulü”
Konulu Geleneksel XVII. MİHBİR Toplantısı Programı

( ANTALYA/4-5 Ekim2019)


BİRİNCİ GÜN: 4 Ekim Cuma

9.30- 10.15   Açılış Konuşmaları

Birinci Oturum

10.15-10.45   “Asliye Ticaret Mahkemelerinde Yargılama Usulü”

Doç. Dr. Nesibe Kurt Konca

10.45-11.15   “Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usulü”

Dr. Öğr. Üyesi M. Ertan Yardım

11.15-11.30    Kahve Arası

11.30-12.00   “Marka Davalarında Yargılama Usulü”

Doç. Dr. Serdar Kale

12.00-12.45   Tartışmalar

12.45-14.15   Öğle Yemeği

İkinci Oturum

14.15-14.45    “Çekişmesiz Yargı İşlerinde Uygulanacak Yargılama Usulü”

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Aras

14.45-15.15   “Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü”

Doç. Dr. Tolga Akkaya

15.15-16.00   Tartışmalar

16.00-16.30   Kahve Arası

Üçüncü Oturum

16.30-17.00   “Kadastro Mahkemelerinde Yargılama Usulü”

Dr. Öğr. Üyesi Okay Durman

17.00-17.30   “İcra Mahkemelerinde Yargılama Usulü”

(E) Öğr. Gör. Av. Talih Uyar

17.30-18.15   Tartışmalar

   

İKİNCİ GÜN : 5 Ekim Cumartesi

 

Dördüncü Oturum

10.00-10.20   “İş Mahkemeleri Kanunu”

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Hakim Niyazi Acar

 

10.20-10.40   “İş Mahkemelerinde Yargılama Usulünün Özellikleri”

Dr. Öğr. Üyesi Evren Koç

 

10.40-11.00   “İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası ve İspat Sorunları”

Yargıtay 22. HD Başkanı Seracettin Göktaş

 

11.00-11.30   Kahve Arası

 

11.30-11.50   “İş Yargılamasında Arabuluculuk Uygulaması”

Yargıtay 9. HD Üyesi Şahin Çil

 

11.50-12.50   Tartışmalar

 

12.50-14.15   Öğle Yemeği

 

Beşinci Oturum

14.15..-…     Genel Değerlendirme

Prof. Dr. Ramazan Arslan

 

Kapalı Oturum

…-…

 

Duyurular